Stichting Bunker Koehoal Lustrum

In het voorjaar van 1941 werd het de Duitsers duidelijk dat de Luftwaffe het vereiste overwicht in de lucht niet zou kunnen verkrijgen. Daarmee werd een invasie van Engeland een mission impossible. Bovendien had Hitler haast; de voorbereiding voor de inval in de Sovjet-Unie was al in volle gang.

De gevolgen waren immens. De Duitsers zouden de hele West-Europese kust moeten beveiligen met fortificaties, bunkers en geschut om te voorkomen dat de Britten hen zouden aanvallen, terwijl ze bezig waren met de veldtocht in Rusland. Bovendien wilden de Duitsers een minimale bezetting in West-Europa, om zoveel mogelijk divisies in het oosten in te kunnen zetten.

Uiteraard kwamen de zwaarste bunkers waar Groot-Brittannië het dichtst bij was, Noord-Frankrijk! Voor de bouw van die fortificaties werden in de winter van ’40 op ’41 veel bewoners langs de kust geëvacueerd en kwamen o.a. terecht in Leeuwarden. Meer dan 50.000 Nederlanders verdienen er een boterham mee.

Ook in Friesland kwamen bunkers; immens grote op de Waddeneilanden Schiermonnikoog en Terschelling en kleine langs de kust van Noord-Friesland. De Friese bunkers hadden waren in eerste instantie niet bedoeld om een invasie tegen te houden, maar kregen vooral een functie in de luchtverdediging. Op Terschelling (Tiger), Schiermonnikoog (Schlei), alsmede bij Sondel (Eisbär), bouwden de Duitsers radarposten die moesten worden beschermd.

Tenslotte verschenen langs de waddenkust kleine fortificaties, ter bewaking van dit deel van de kust. In de enig overgebleven bunker langs de zeedijk, hier in Koehoal onder Tzummarum, organiseert de Stichting Bunker Koehoal tweemaal per jaar een tentoonstelling.
Bijzonder dit jaar is dat in september het 75 jaar geleden is dat de bunker werd gebouwd, en bovendien viert de Stichting haar eerste lustrum.

Het bestuur is van mening dat we beide feiten niet ongemerkt voorbij moeten laten gaan. Vandaar dat we een zeer bijzondere tentoonstelling “Opdat wij niet vergeten” over de luchtoorlog boven Noordwest Friesland hebben samengesteld. Maar er is meer.

Vrijdag 23 september

Zaterdag 24 september

Bij de bunker is een feesttent, waar U wat hapjes en drankjes kunt krijgen.

Zondag 25 september


In de laatste week van september is er gelegenheid voor de oudste leerlingen van de basisscholen om de tentoonstelling te bezoeken. Er zal worden gezorgd voor een aantal activiteiten, die betrekking hebben op de tentoonstelling. De scholen ontvangen hierover nader bericht.

We heten U van harte welkom bij de activiteiten.